The-Ally

DISS-CLAIMER 2 - NEPOTISM KA ROAST BY MUNAWAR FARUQUI

0 Likes

DISS-CLAIMER 2 - NEPOTISM KA ROAST BY MUNAWAR FARUQUI

Hindi Comedy

NEPOTISM KA ROAST BY MUNAWAR FARUQUI


Doston enjoy karo aur share karo! 


Aur iss waqt Desh mai 

Hate ki nahi pyaar ki zarurat hai.


Lets Stand together!