The-Ally

MEDIA KA ROAST BY MUNAWAR FARUQUI

0 Likes

MEDIA KA ROAST BY MUNAWAR FARUQUI

Hindi Comedy

Doston enjoy karo aur share karo! 


iss waqt Desh mai Hate ki nahi pyaar ki zarurat hai.

Lets Stand together!